Native NAT in Windows 10 Hyper-V middels NAT virtual switch

Met de inroductie van Windows 10 Update 1511 heeft Microsoft nieuwe functionaliteit geintroduceerd in Hyper-V waarbij native ondersteuning wordt geboden voor Network Address Translation (NAT). Tot voorkort moest je op een omslachtige manier via Internet Connection Sharing (ICS) je machine met internet verbinden. In dit artikel laat ik zien hoe dit NAT geconfigureerd kan worden met de nieuwe NAT virtual switch.

Stap 1: Maak de NAT switch

Geef het volgende commando via PowerShell (Run As Administrator):

PS C:\> New-VMSwitch -Name "NAT" -SwitchType NAT -NATSubnetAddress 192.168.100.0/24

Name SwitchType NetAdapterInterfaceDescription
---- ---------- ------------------------------
NAT NAT

Stap 2: Maak een NAT object op het host systeem

Geef het volgende commando via PowerShell (Run As Administrator):

PS C:\> New-NetNat –Name NAT –InternalIPInterfaceAddressPrefix 192.168.100.0/24

Name : NAT
ExternalIPInterfaceAddressPrefix :
InternalIPInterfaceAddressPrefix : 192.168.100.0/24
IcmpQueryTimeout : 30
TcpEstablishedConnectionTimeout : 1800
TcpTransientConnectionTimeout : 120
TcpFilteringBehavior : AddressDependentFiltering
UdpFilteringBehavior : AddressDependentFiltering
UdpIdleSessionTimeout : 120
UdpInboundRefresh : False
Store : Local
Active : True

Stap 3: Koppel de virtuele machine(s) in Hyper-V aan de nieuwe NAT switch

Stap 4: Geef je virtuele machine een vast IP adres in de reeks 192.168.100.2-254. Gebruik 255.255.255.0 als subnetmasker, 192.168.100.1 als default gateway en 8.8.8.8 + 8.8.4.4 als DNS servers.

Leave a Reply

Your email address will not be published.