How to create a bootable Windows 10 USB stick from an ISO image

If you have downloaded an ISO image from the Microsoft website and want to create a bootable USB tick from this image you can follow the following steps:

 • Open the Command Prompt window
 • Use the “diskpart” command to open the partitioning software. You may need to accept a UAC prompt to continue.
 • Use the “list disk” command to view the list of all the storage devices attached to your device.
 • Identify the disk number of the USB drive that you are using. To make it easy, just look at the size column to identify it by its capacity. Also, it is typically the last one listed.
 • Use the “select disk X” command to select the USB drive. Replace X with the disk number you found earlier.
 • Use the “clean” command to erase the USB drive.
 • Use the “create partition primary” command to create a primary partition on it.
 • Use the “select partition 1” command to select it.
 • Use the “active” command to make the primary partition active.
 • Use the “format fs=fat32 quick” command to quickly format the primary partition as a FAT32 drive.
 • Use the “assign” command to assign a letter to USB drive’s primary partition.
 • Windows 10 Home upgraden naar Pro met productcode Windows 7/8/8.1 Pro

  Voer de volgende stappen uit om Windows 10 Home te upgraden met behulp van een productcode Windows 7 Professional, Windows 8 Pro of Windows 8.1 Pro:

  • Selecteer de Startknop Pictogram voor knop Start en selecteer vervolgens Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Activering.
  • Selecteer Productcode wijzigen en voer vervolgens deze standaardproductcode van 25 tekens in:

   VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

   Met deze standaardproductcode wordt uw apparaat wel bijgewerkt naar Windows 10 Pro, maar wordt het product nog niet geactiveerd.

  • Selecteer Volgende om te beginnen met de upgrade naar Windows 10 Pro.
  • Nadat uw apparaat is bijgewerkt naar Windows 10 Pro, moet u Windows activeren. Selecteer de Startknop Pictogram voor knop Start en selecteer vervolgens Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Activering.
  • Selecteer Productcode wijzigen en voer vervolgens de 25 tekens van uw productcode voor Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro Pack, Windows 8.1 Pro of Windows 8.1 Pro Pack in.
  • Selecteer Volgende om Windows 10 Pro te activeren.

  Bitlocker PIN-code voor opstarten Windows alsnog configureren

  Met de introductie van Windows 10 heeft Microsoft BitLocker full disc encryptie beschikbaar gemaakt voor in de Pro versie van het operating system (tot voorkort alleen de Enterprise en Ultimate versies). Helaas zijn de standaard instellingen van Bitlocker niet helemaal ideaal waardoor er niet om een PIN-code gevraagd wordt tijdens het starten van het systeem terwijl dit wel mogelijk is.

  Om deze functie (na succesvol activeren van Bitlokcer) alsnog teoe te voegen dien je een command prompt te openen (als administrator) het het volgende commando uit te voeren:

  manage-bde -protectors -add c: -TPMAndPIN

  Als het goed is krijg je de volgende output te zien, waarbij je wordt gevraagd om een PIN-code te kiezen (invoer wordt niet op het scherm getoond):

  BitLocker Drive Encryption: Configuration Tool version 6.1.7601
  Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
  Type the PIN to use to protect the volume:
  Confirm the PIN by typing it again:
  Key Protectors Added:

  Indien u de volgende foutmelding krijgt moet er nog iets extra aangepast worden in de local computer policy:

  ERROR: An error occurred (code 0x80310060):
  Group Policy settings do not permit the use of a PIN at startup. Please choose a
  different BitLocker startup option.

  Kies: Start > Run/Uitvoeren
  Type: mmc
  Indien de Local Computer Policy niet zichtbaar is of het Group Policy Object is nog niet toevoegd, voeg deze alsnog toe via File > Add/Remove Snap-In > Group Policy Object
  Browse to Local Computer Policy > Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Bitlocker Drive Encryption > Operating System Drives
  Open de “Require additional authentication at startup” sleutel
  Enable deze sleutel en verander Configure TPM startup Pin in Require startup PIN with TPM
  Nu kunt u het manage-bde commando om de PIN te configureren alsnog uitvoeren.

  bitlocker

  Native NAT in Windows 10 Hyper-V middels NAT virtual switch

  Met de inroductie van Windows 10 Update 1511 heeft Microsoft nieuwe functionaliteit geintroduceerd in Hyper-V waarbij native ondersteuning wordt geboden voor Network Address Translation (NAT). Tot voorkort moest je op een omslachtige manier via Internet Connection Sharing (ICS) je machine met internet verbinden. In dit artikel laat ik zien hoe dit NAT geconfigureerd kan worden met de nieuwe NAT virtual switch.

  Stap 1: Maak de NAT switch

  Geef het volgende commando via PowerShell (Run As Administrator):

  PS C:\> New-VMSwitch -Name "NAT" -SwitchType NAT -NATSubnetAddress 192.168.100.0/24

  Name SwitchType NetAdapterInterfaceDescription
  ---- ---------- ------------------------------
  NAT NAT

  Stap 2: Maak een NAT object op het host systeem

  Geef het volgende commando via PowerShell (Run As Administrator):

  PS C:\> New-NetNat –Name NAT –InternalIPInterfaceAddressPrefix 192.168.100.0/24

  Name : NAT
  ExternalIPInterfaceAddressPrefix :
  InternalIPInterfaceAddressPrefix : 192.168.100.0/24
  IcmpQueryTimeout : 30
  TcpEstablishedConnectionTimeout : 1800
  TcpTransientConnectionTimeout : 120
  TcpFilteringBehavior : AddressDependentFiltering
  UdpFilteringBehavior : AddressDependentFiltering
  UdpIdleSessionTimeout : 120
  UdpInboundRefresh : False
  Store : Local
  Active : True

  Stap 3: Koppel de virtuele machine(s) in Hyper-V aan de nieuwe NAT switch

  Stap 4: Geef je virtuele machine een vast IP adres in de reeks 192.168.100.2-254. Gebruik 255.255.255.0 als subnetmasker, 192.168.100.1 als default gateway en 8.8.8.8 + 8.8.4.4 als DNS servers.

  HP OfficeJet Pro L7780 plotseling offline

  Van de ene op de andere dag was mijn HP OfficeJet Pro L7780 all-in-one thuisprinter ineens offline vanuit verschillende Windows 7 en Windows 8 systemen. Het ding was prima bereikbaar over het netwerk (PING) zowel via de wireless als wired interfaces, admin pagina prima te gebruiken maar printen ho maar.

  Alleen het herstarten van de Printer Spooler service zorgde ervoor dat de printer weer als online verscheen in Windows en printopdrachten weer verwerkt werden. De oplossing bleek hem uiteindelijk te zitten in het uitschakelen van de SNMP status:

  officejet7780

  Toch vreemd dat zo’n probleem ineens op meerdere systemen tegelijk de kop op steekt 😕

  Zwart inlogscherm bij RDP op Windows 2003 Server

  Al op 2 verschillende Windows 2003 Server systemen ben ik dit probleem inmiddels tegengekomen: een zwart inlogscherm wanneer je via RDP probeert in te loggen op een server. Omdat meer mensen hier de hersens over hebben zitten breken zal ik er maar even een korte blog-post aan wagen.

  w2k3loginzwart

  Gebruikersnaam en wachtwoord kunnen nog wel ingevoerd worden alleen is dit op het scherm niet zichtbaar.

  Oorzaak van het probleem is een beschadigd default colorschema. Veel registersleutels in HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Colors staan hierdoor op 0 0 0

  Hierbij de juiste waardes:

  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Colors]

  "ActiveBorder"="212 208 200"
  "ActiveTitle"="10 36 106"
  "AppWorkSpace"="128 128 128"
  "Background"="102 111 116"
  "ButtonAlternateFace"="181 181 181"
  "ButtonDkShadow"="64 64 64"
  "ButtonFace"="212 208 200"
  "ButtonHilight"="255 255 255"
  "ButtonLight"="212 208 200"
  "ButtonShadow"="128 128 128"
  "ButtonText"="0 0 0"
  "GradientActiveTitle"="166 202 240"
  "GradientInactiveTitle"="192 192 192"
  "GrayText"="128 128 128"
  "Hilight"="10 36 106"
  "HilightText"="255 255 255"
  "HotTrackingColor"="0 0 128"
  "InactiveBorder"="212 208 200"
  "InactiveTitle"="128 128 128"
  "InactiveTitleText"="212 208 200"
  "InfoText"="0 0 0"
  "InfoWindow"="255 255 225"
  "Menu"="212 208 200"
  "MenuText"="0 0 0"
  "Scrollbar"="212 208 200"
  "TitleText"="255 255 255"
  "Window"="255 255 255"
  "WindowFrame"="0 0 0"
  "WindowText"="0 0 0"

  Even opslaan als .reg bestand en vervolgens importeren in je register.

  Disclaimer: Aanpassingen aan het register doe je geheel op eigen risico! Zorg altijd voor een goede backup voor het geval er iets fout gaat. Ik aanvaard dan ook geen enkele aansprakelijkheid als je dit toch op je server uitvoert 😉

  VMware vSphere Client 5.0 problemen met Windows 8

  Vanaf een systeem met Windows 8 loop je tegen problemen aan bij het openen van een console sessie vanuit vSphere Client 5.0. De volgende foutmelding verschijnt bovenin het console venster:

  vsphere5console

  “The VMRC console has disconnected…attempting to reconnect.”

  Het probleem is verholpen in vSphere 5.1 maar wanneer je nog niet wil of kan updaten kun je op de volgende manier toch een console sessie met een virtuele machine opzetten:

  Installeer VMware Guest Console, te downloaden op http://labs.vmware.com/flings/vgc

  Unsecure PNAgent connecties openen met Citrix Receiver 3.2

  De laatste versies van Citrix Receiver staan geen onbeveiligde verbindingen met Citrix meer toe.

  Als je hier toch gebruik van wil maken kun je door enkele eenvoudige aanpassingen in het register Citrix Receiver 3.2 er toch toe bewegen om onbeveiligde connecties naar PNAgent URL’s toe te staan:

  32-bits machines:
  – Navigeer naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\AuthManager
  – Maak een nieuwe String value called ConnectionSecurityMode
  – Zet de waarde hiervan op: Any
  – Navigeer naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Dazzle
  – Zet de waarde van String AllowAddStore op: A

  64-bit machines:
  – Navigeer naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Citrix\AuthManager
  – Maak een nieuwe String value called ConnectionSecurityMode
  – Zet de waarde hiervan op: Any
  – Navigeer naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Citrix\DazzleB
  – Zet de waarde van String AllowAddStore op: A